TAWI VAKUUMSKI MANIPULATORJI

Piab je s svojima znamkama Tawi in Vaculex vodilni proizvajalec dvižnih sistemov na osnovi vakuumske tehnologije. Podjetje se osredotoča na posamične primere in rešitve na ključ, ki zmanjšujejo možnost poškodb ter povečajo varnost na delovnem mestu ob zagotavljanju nespremenjene ali celo izboljšane učinkovitosti.

Dvigovanje s pomočjo vakuumskega cevnega dvigala je švedski izum s konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Piab razvija, proizvaja in trži dvižne pripomočke za tovore do 250 kg. Njihove rešitve se uporabljajo pri delih, ki vključujejo veliko manipuliranja z izdelki, kot so vreče, vedra, škatle, sodi, kovčki, okna, vrata, paneli in podobno – največ v procesni industriji (npr. prehrambni, kemijski, farmacevtski), na letališčih in v logističnih podjetjih.

Poleg dobave izbranega izdelka Vam nudimo predhodno svetovanje in izmere na terenu, s pomočjo katerih izberemo najprimernejši tip in umestitev vakuumskega manipulatorja za Vašo uporabo. Z unikatnimi rešitvami in prilagoditvami lahko vakuumski dvižni sistem namestite v katerikoli industriji. Namestitev je mogoča v že obstoječe prostore in ne zahteva večjih sprememb. Nudimo tudi rešitve v izvedbi ATEX, ki omogočajo delo v potencialno eksplozivnih območjih.

Dodatno Vam omogočimo testiranje in prilagoditev naprave, da bo delo z vakuumskim manipulatorjem glede na Vaše potrebe optimalno. Po izbiri in dobavi modela opravimo montažo in zagon manipulatorja in po želji tudi izobraževanje uporabnikov. Originalne rezervne dele in servis za Vaš vakuumski manipulator zagotavljamo tekom celotne pričakovane življenjske dobe naprave, ki je več kot 30 let.

Bookmark the permalink.

Comments are closed