Skladiščenje sadre v termoelektrarni RTU Ugljevik

Decembra 2019 je bila z novo napravo za razžveplevanje, ki jo je zgradilo podjetje Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE), v termoelektrarni RTU Ugljevik v Bosni in Hercegovini proizvedena prva sadra kot stranski produkt razžveplevalne naprave. Z zagonom naprave za razžveplevanje se je začelo tudi obratovanje silosa za sadro, ki ga je podjetje ESI Eurosilo dokončalo lani.

Nujnost zagotavljanja čistega zraka

Od leta 1985, ko je termoelektrarna Ugljevik začela obratovati, so se okoljevarstveni standardi močno zaostrili, zato je bilo treba zastarelo tehnologijo elektrarne posodobiti, da bi njeno delovanje uskladili z evropskimi normami. Zagotovitev čistega zraka v gosto naseljeni regiji dejansko pomeni »dovoljenje za obratovanje« za nadaljnjih 25 let ali več. Naloga podjetja MHPSE je bila zagotoviti najsodobnejšo napravo za razžveplevanje, ki bi emisije zmanjšala za neverjetnih 98 %. Z novo opremo jim je to tudi uspelo.

Prostorska omejitev

Vodja projekta ESI Jan-Willem Hanskamp je pojasnil: »Vgraditev naprave za razžveplevanje na obstoječe mesto elektrarne pomeni, da je bil prostor za logistične rešitve in tudi za shranjevanje proizvedene sadre zelo omejen. To je eden glavnih razlogov za to, da se je podjetje MHSPE odločilo v Ugljeviku uporabiti sistem skladiščenja podjetja ESI Eurosilo. Vsestranski silos za sadro ima zgoraj sistem za odstranjevanje vode, v osrednjem delu prostor za skladiščenje in steber z utori za praznjenje silosa ter spodaj sistem za nakladanje tovornjakov.« 

Vgrajeno redundantno napajanje

Na zahtevo MHPSE je podjetje ESI v upravljanje silosa vključilo sistem za napajanje z odvečno električno energijo, katerega namen je povečati razpoložljivost in doseči splošne standarde elektrarne. Njihovi elektroinženirji so ta sistem raziskali in ga vgradili v stikalne bloke MCC. Silos podjetja ESI Eurosilo je tako pripravljen na zahteve visokoproduktivne naprave za razžveplevanje v nadgrajeni termoelektrarni Ugljevik.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed