Noltek skupaj s Hosokawo Alpine razvija fleksibilne izolatorje za mletje in mikronizacijo

Tehnologija zaprtih sistemov: maksimalna uporabnost s fleksibilnimi izolatorji 

Uporaba visokoaktivnih farmacevtskih učinkovin postaja pomemben del medicine, s povečevanjem proizvodnje takšnih farmacevtskih proizvodov pa naraščajo tudi zahteve glede varnosti proizvodov in osebja.

Hosokawa Alpine na te izzive odgovarja s konceptom integriranih zaprtih sistemov, ki  tehnologijo mletja in mikronizacije združuje z izolatorji. Podjetje je povezalo procesno-tehnološko znanje na področju kompleksnih sistemov za mletje z razvojem na področju izolatorjev za zagotavljanje varnega ravnanja z aktivnimi učinkovinami in zasnovalo celovito in napredno rešitev za zaprte sisteme. 

Uporabnikom prijazni in učinkoviti: fleksibilni izolatorji 

Stranke s področij raziskav, farmacije in biotehnologije si pogosto želijo, da bi bili zaprti sistemi nameščeni znotraj fleksibilnih ohišij. Podjetje Hosokawa Alpine ponuja natanko to: sisteme za predelavo snovi v prahu, ki so, zahvaljujoč fleksibilnim izolatorjem z ovojem iz plastične folije, uporabniku prijazni, ergonomski in vsestransko uporabni. Poleg tega prinašajo tudi finančne prednosti, od veliko nižjih stroškov nabave v primerjavi z ohišji iz nerjavnega jekla do nižjih stroškov poslovanja. Znatno manj dela, ki ga zahteva čiščenje, omogoča prihranke v proizvodnem procesu. Tudi način ravnanja s snovmi je učinkovit in pripraven: zaprti sistem je namreč mogoče prilagoditi glede na toksičnost produkta, s čimer se doseže visoka raven zaščite (OEL < 1 µg/m³). Pri manjših proizvodnih serijah s pogostimi spremembami produkta je mogoče izolator sproti prirejati in prilagajati novim pogojem. Poleg tega sistem z več mlevnimi moduli  omogoča fleksibilno integracijo in aktivacijo do štirih vrst mlinov v enem izolatorju, s čimer omogoča spreminjanje velikosti serije in finosti končnega proizvoda.

Prednosti podjetja Hosokawa Alpine pri razvijanju rešitev za zaprte sisteme so dolgoletno strokovno znanje in izkušnje na področju proizvodnih procesov. Vodja inženiringa v oddelku za farmacevtsko in laboratorijsko opremo pri podjetju Hosokawa Alpine, Olaf Born, pojasnjuje: »Skrbno spremljamo vsa tveganja in jih ustrezno upoštevamo. Tesnila, zvari in atmosfera znotraj sistema morajo biti natančno prilagojeni farmacevtskemu proizvodu in njegovi toksičnosti. V ta namen smo razvili monoblok komponente in zasnovo brez mrtvih prostorov. Če je izolator vključen v proizvodni proces stranke, preučimo velikosti serij in vse strukturne pogoje na sami lokaciji.« Standardne in prilagojene posebne rešitve, ki jih podjetje Hosokawa Alpine razvija, so enako učinkovite, zato njihovi visokozmogljivi in v prihodnost usmerjeni sistemi uporabniku vedno prinašajo korist. 

 

Original članek najdete na povezavi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed