Ekologija

Domov > Energija in ekologija > Ekologija

energija-1

Skrb za okolje postaja vse pomembnejša in tega se zavedamo tudi pri nas, zato sodelujemo z dobavitelji, katerih oprema prispeva k čistejšemu okolju.
Vse več podjetij išče rešitve za odpadne snovi in tudi zakonodaja zanje določa čedalje strožja merila. Ob upoštevanju navedenega smo se mi opredelili za sledeča področja:

Čiščenje odpadnih tekočin – ponujamo različne možnosti za obdelavo odpadnih tekočin, s katero se te lahko ponovno uporabijo ali pa varno odstranijo, ne da bi škodile okolju. Na voljo so različne centrifuge, filtrske preše, evaporatorji …

Zbirni centri odpadkov – na tem področju lahko ponudimo več vrst evaporatorjev, filtrskih preš, separatorjev, drobilcev …

Razžveplevanje dimnih plinov – pri določenih proizvodnih procesih lahko nastajajo tudi plini, ki bi v takšni obliki lahko zelo škodovali okolju, zato vam za rešitev tega problema nudimo mline, silose, filtrske preše, opremo za pretovarjanje ipd.

Ekologija

Comments are closed