ESI Eurosilo

ESI Eurosilo je zasebno podjetje, na tržišču prisotno že od leta 1965. Ponuja posebno tehnologijo shranjevanja sipkih materialov in praznjenja silosov kapacitete od 1000 pa vse do 100.000 m3. Specializirano je predvsem za težko tekoče materiale, kakršna sta, denimo, premog in sadra (stranski proizvod pri odžveplevanju dimnih plinov).

Koncept silosov Eurosilo ima številne prednosti, med katerimi sta vsekakor najpomembnejši prihranek pri operativnih stroških in stroških vzdrževanja ter zasnova, ki izničuje možnost onesnaženja okolja. Poleg tega uporaba takšnega silosa zahteva manjšo površino, in ker silos deluje popolnoma samodejno, tudi ni potrebe po posebnem usposabljanju zaposlenih.

Bookmark the permalink.

Comments are closed